• Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl

Als ze me missen... ben ik vissen.

Maar wat als u het vissen moet missen, of een andere plezierige bezigheid?

Bent u eenzaam of beperkt in uw zelfstandigheid of kent u iemand die dagbesteding, gezelschap of begeleiding kan gebruiken?
Als ze me missen beidt de mogelijkheid zingevend bezig te zijn, sociale contacten aan te gaan en midden in de maatschappij te staan.
Omdat plezier beleven en mee doen in de maatschappij niet voor iedereen
vanzelfsprekend is en dat wel zo zou moeten zijn.

Een aantal factoren maakt de dagbesteding en begeleiding van Als ze me missen bijzonder. 
Ons aanbod draait om uw passie(s). U bepaald grotendeels wat er gedaan wordt.
Daarnaast kiest u op welke manier u bezig wilt zijn / begeleid wordt en kunt u zelfs bepalen op welke locatie u dat gaat doen. 
Als ze me missen kan u naast het bieden van ontspanning en plezier ook voorzien van steun en advies op maat.

Als ze me missen hoopt iets unieks te bieden aan mensen die beperkt worden in hun zelfstandigheid om wat voor een reden dan ook.
Dagbesteding die meer plezier in het leven zal (terug)brengen, eenmalig of vaker, alleen of in een groep. 
Een activiteit die iemand ook zou doen als er geen sprake van een beperking zou zijn. Kortom gewoon meedoen, betrokken zijn en blijven!