• Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van deze pagina’s is met grote zorgvuldigheid vervaardigd. Ik kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de inhoud.

Als aanbieder van diensten ben ik volgens de wet verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens de wet ben ik als aanbieder van diensten echter niet verplicht, verstrekte of opgeslagen externe informatie te bewaken en te onderzoeken of deze naar onwettige handelingen verwijzen. Verplichtingen ter verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten worden hierdoor niet beïnvloed. Een betreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van de wetenschap van de concrete rechtschennis. Bij het bekend worden van de desbetreffende rechtschennis zal ik deze inhoud onverwijld verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Mijn aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze pagina’s heb ik geen invloed. Daarom ben ik niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe pagina’s. Verantwoordelijk voor de inhoud van de verlinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van deze pagina’s. De verlinkte pagina’s zijn op het moment van verlinking gecontroleerd op mogelijke rechtsschennis. Op het moment van verlinken werd geen onwettige inhoud gevonden. Een permanente inhoudelijke controle van de verlinkte pagina’s kan echter zonder concrete aanwijzingen voor rechtsschennis niet van mij worden verwacht. Bij het bekend worden van rechtsschennis zal ik dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de website vervaardigde inhoud en het werk op deze site zijn ontworpen aan het Nederlandse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig gekenmerkt. Verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en iedere vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht behoeven schriftelijke toestemming van de betreffende auteur respectievelijk maker. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen voor privé-gebruik en niet voor commerciële toepassing toegestaan.

De exploitanten van de pagina’s proberen steeds rekening te houden met de auteursrechten van anderen respectievelijk gebruik te maken van zelf vervaardigde en licentievrije werken.

Privacyverklaring

Voor zover op mijn pagina’s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden ingewonnen, geschiedt dit zoveel mogelijk steeds op vrijwillige basis. Het gebruik van het aanbod en de diensten is voor zover mogelijk ook zonder opgave van persoonlijke gegevens mogelijk.

Ik wijs erop dat de gegevensoverdracht in het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een waterdichte afscherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het versturen van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hier uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina’s houden zich met nadruk het recht voor gerechtelijke stappen te nemen in het geval van ongevraagde toezending van reclame, bijvoorbeeld door spam-mails.