• Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl
  • Alszememissen.nl

PGB

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Dit betekent dat u zelf uw zorgverleners/begeleiders uitzoekt en dus heeft u de regie in eigen handen. Het PGB is bestemd voor mensen die langer dan 3 maanden hulp of ondersteuning nodig hebben. Iedereen die zorg, hulp of begeleiding nodig heeft kan een PGB aanvragen. Wij kunnen hier uitleg over geven of deze aanvraag voor u doen. Een PGB wordt aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of bij de gemeente in de eigen woonplaats. Vervolgens stellen zij vast of u recht heeft op begeleiding / zorg. Dat gebeurt in de indicatiestelling. Als de toestemming er is komt er een bepaald bedrag vrij waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Voor begeleiding bij het beheer van dit geld kan evt. een extern bureau ingeschakeld worden. (Voor alle duidelijkheid: wij beheren geen geld van budgethouders).

>Zie voor uitgebreide informatie ook: www.pgb.nl, www.ciz.nl, www.persaldo.nl.